Medycyna Pracy

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy kompleksową opiekę pracownikom firm w zakresie medycyny pracy i profilaktyki zdrowotnej.

Nasza Oferta:

...
BADANIE NA PROBLEMY Z ALKOHOLEM I NARKOTYKAMI

Najnowsze statystyki rządowe pokazują, że alkohol i narkotyki stają się coraz większym problemem w miejscu pracy. Jedna trzecia mężczyzn oraz jedna piąta kobiet przekracza zalecany limit spożycia alkoholu, a prawie jedna trzecia pracowników poniżej 30. roku życia zażywała narkotyki w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nadużywanie alkoholu i narkotyków stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osoby nadużywającej, jak również dla jej współpracowników; prowadzi także do obniżenia produktywności i negatywnie wpływa na pracę zespołową. Dlatego ważne jest, aby pracodawca wprowadził i egzekwował efektywną politykę dotyczącą alkoholu i narkotyków.

Nasza klinika oferuje pełny zestaw usług obejmujących:

 • badania w okresie przed zatrudnieniem
 • badania okresowe
 • badania wyrywkowe

Wszelkie próbki moczu czy wydychanego powietrza są pobierane przez przeszkolony personel i cały proces odbywa się przy pełnym poszanowaniu protokołu łańcucha dowodowego.

...
BADANIE POD KĄTEM PRACY W BRANŻY NAFTOWEJ I GAZOWEJ (OG UK – OIL & GAS) NA LĄDZIE I NA MORZU

Nasza klinika oferuje przeprowadzenie badań wymaganych przez branżę naftową i gazową w celu potwierdzenia, że dany kandydat nadaje się do pracy w tym sektorze. Oprócz standardowego pakietu badań, nasz doświadczony lekarz specjalista może w razie potrzeby przeprowadzić również dodatkowe badania.

Wyniki badań OGUK są ważne przez dwa lata, a na badania składają się:

 • wypełnienie kwestionariusza pacjenta
 • rutynowe badanie moczu
 • badanie wskaźnika masy ciała (BMI)
 • badanie wzroku
 • badanie ciśnienia krwi
 • badanie wydolności płuc
 • badanie słuchu (audiogram)
 • konsultacja z lekarzem OGUK

Dodatkowe badania na życzenie.

...
BADANIE POD KĄTEM PRACY NA WYSOKOŚCI

Od osób pracujących na wysokości, na przykład inżynierów telekomunikacji, może być wymagane przejście badań potwierdzających przydatność do tego typu pracy.

Badania wykonuje wykwalifikowany lekarz, a składają się na nie:

 • wypełnienie kwestionariusza pacjenta
 • rutynowe badanie moczu
 • badanie wskaźnika masy ciała (BMI)
 • badanie wzroku
 • badanie ciśnienia krwi
 • badanie wydolności płuc
 • badanie słuchu (audiogram)
 • pomiar obwodu talii i ramion
 • ocena układu mięśniowo-szkieletowego
 • badanie na obecność alkoholu i narkotyków
 • badanie sprawności aerobowej
 • badanie poziomu cholesterolu (dla osób powyżej 50. roku życia)
 • konsultacja z lekarzem medycyny pracy

Badania trzeba okresowo powtarzać w następujących odstępach czasu:

 • osoby poniżej 40. roku życia – co trzy lata
 • osoby w wieku 41-50 lat – co dwa lata
 • osoby powyżej 50. roku życia – raz do roku

...
BADANIE POD KĄTEM PRACY W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH

Praca w przestrzeniach całkowicie lub częściowo zamkniętych może stwarzać dla pracowników zagrożenie pożaru, eksplozji, utraty przytomności, czy utonięcia. Mimo że badanie pracowników pod kątem pracy w przestrzeniach zamkniętych nie jest prawnie wymagane, za dobrą praktykę uważa się, aby pracodawcy zapewnili takie badania swoim pracowników, a także sobie, jeśli również w takich warunkach pracują. Celem badania jest sprawdzenie, czy w przypadku danej osoby nie ma szczególnego ryzyka wystąpienia zagrożenia dla niej samej lub jej współpracowników podczas pracy w zamkniętych przestrzeniach, np. wskutek wady serca lub epilepsji.

Na badania oferowane w naszej klinice składają się:

 • wypełnienie kwestionariusza pacjenta, łącznie z pytaniami opracowanymi specjalnie pod kątem przestrzeni zamkniętych
 • rutynowe badanie moczu
 • badanie wskaźnika masy ciała (BMI)
 • badanie wzroku
 • badanie ciśnienia krwi
 • badanie wydolności płuc
 • badanie słuchu (audiogram)
 • ocena układu mięśniowo-szkieletowego
 • badanie węchu – w celu sprawdzenia, czy dana osoba rozpoznaje różne rodzaje zapachów

...
BADANIE ZDOLNOŚCI DO PRACY

Zgodnie z zarządzeniem Health and Safety at Work Act z 1974 r., każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi bezpieczny system pracy. Pracodawca musi zatem wziąć pod uwagę problemy ze zdrowiem danej osoby, które mogą wpłynąć na jej zdolność do wykonywania obowiązków służbowych i stanowić zagrożenie dla niej samej lub jej współpracowników.

Badanie ma na celu sprawdzenie, czy dana osoba jest w stanie bezpiecznie wykonywać swoją pracę. Zapewniając je pracownikowi, pracodawca nie tylko spełnia swój prawny obowiązek, ale również chroni zdrowie podwładnych i minimalizuje ryzyko wypadków przy pracy.

Badania zdolności do pracy oferowane w naszej klinice to:

 • badanie pod kątem pracy na kolei
 • badanie przesiewowe na problemy z alkoholem i narkotykami
 • badanie pod kątem pracy w branży naftowej i gazowej (OG UK – Oil & Gas) na lądzie i morzu
 • badanie pod kątem pracy na wysokości
 • badanie pod kątem pracy w przestrzeniach zamkniętych
 • badanie kierowców

...
DOBRE SAMOPOCZUCIE I TRYB ŻYCIA

Ocena samopoczucia i trybu życia to dobrowolne i poufne badanie, na które składa się kompleksowa ocena stanu zdrowia, łącznie z zaleceniami odnośnie trybu życia i diety. Celem badania jest zapewnienie pracowników, że znajdują się w dobrym stanie zdrowia lub że wczesna diagnoza i leczenie może rozwiązać ich problemy zdrowotne i pomóc im uniknąć dłuższej przerwy w pracy spowodowanej przewlekłą chorobą.
Nasza klinika oferuje następujące pakiety badań:

 • Profil Mężczyzny
 • Profil Kobiety
 • Profil Seniora
 • Profil Seniorki
 • Badanie dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjenta

...
BADANIE KIEROWCÓW

Każdy kierowca HGV (samochodu ciężarowego) czy PCV (autobusu lub autokaru) jest zobowiązany przejść badania medyczne:

 1. Jeżeli ubiega się o tymczasowe prawo jazdy kategorii C1 (7.5t), C (solówka), D1 (minibus) lub D (autobus).
 2. Co pięć lat po ukończeniu 45. roku życia.
 3. Raz w roku po ukończeniu 65. roku życia.
Zgodnie z wytycznymi rządu, kierowca taksówki powinien spełniać te same normy co kierowca autobusu czy ciężarówki. Odpowiedni formularz medyczny można pobrać u lokalnych władz (council), które dostarczą również informacji odnośnie tego, kto może ten formularz wypełnić – prosimy w tym miejscu upewnić się, że może to zrobić każdy wykwalifikowany lekarz, a nie tylko Państwa lekarz rodzinny (GP). Możliwe, że będą Państwo musieli uzyskać swoją historię medyczną od lekarza rodzinnego i przynieść ją na wizytę z naszym lekarzem medycyny pracy.

Nasz lekarz przeprowadzi badania zgodnie z wymogami formularza D4, a składać się na nie będą:
 • badanie ciśnienia krwi
 • badanie wzroku – przed i po nałożeniu okularów do prowadzenia pojazdu
 • rutynowe badanie moczu
 • wypełnienie odpowiednich części formularza D4 (lekarz zrobi listę przyjmowanych przez Państwa leków, a także przeprowadzi wywiad pod kątem Państwa historii medycznej)
Na badanie należy przynieść:
 • formularz D4
 • prawo jazdy
 • jeśli noszą Państwo okulary lub soczewki kontaktowe, proszę przynieść je ze sobą razem z aktualną receptą od okulisty (proszę nie zakładać soczewek)
 • próbkę moczu
 • dane kontaktowe lekarza rodzinnego
 • listę przyjmowanych leków (na receptę i bez recepty)
 • listy ze szpitala lub dane kontaktowe lekarzy specjalistów, po których opieką się Państwo obecnie znajdują
Aby poprawnie wypełnić formularz, wymagane są dość szczegółowe dane, dlatego prosimy, aby w miarę możliwości przynieśli Państwo jak najwięcej informacji.

...
POZOSTAŁE USŁUGI W RAMACH MEDYCYNY PRACY

Każdy pracodawca ma obowiązek przestrzegać rozmaitych regulacji prawnych dotyczących medycyny pracy. Top Medical Clinic pomoże Państwu wdrożyć efektywny system badań pracowników zgodny z wymogami brytyjskiego prawa.

PORADNICTWO

Stres spowodowany pracą to niestety dość rozpowszechniony problem. Pracodawca zaś ma prawny obowiązek zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom i dotyczy to również radzenia sobie ze stresem. Pomocna w walce z problemami wynikającymi ze stresu może okazać się terapia. Nasz doświadczony terapeuta oferuje indywidualne sesje, na których pomoże Państwu lub Państwu pracownikom radzić sobie z takimi problemami jak:

 • stres
 • mobbing
 • depresja
 • nadużywanie alkoholu
 • nadużywanie narkotyków

BADANIA KRWI

Top Medical Clinic oferuje szeroki wachlarz badań krwi dostosowany do Państwa potrzeb.

MONITOROWANIE STANU ZDROWIA

Na monitorowanie stanu zdrowia składają się regularne badania kontrolne. Badania te mogą być prawnie wymagane w przypadku pracowników narażonych na hałas, drgania, promieniowanie jonizujące, jak również na kontakt z rozpuszczalnikami, oparami, pyłem, środkami biologicznymi oraz innymi substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

W naszej klinice oferujemy szeroki wachlarz badań skupiających się na jednym lub wielu aspektach zdrowia pracownika, jak na przykład badanie wydolności płuc czy stanu skóry. Wszystkie badania i kwestionariusze są interpretowane przez naszego lekarza medycyny pracy.

Adres Kliniki :

Top Medical Clinic

1B Church Road
Croydon, Surrey

CR0 1SG

020 8681 1651
074 8340 1764
020 8667 9926
Wyślij Wiadomość
Strona WWW Kliniki!

Godziny Otwarcia Kliniki :

Poniedziałek 09:00 - 20:00
Wtorek 09:00 - 20:00
Środa 09:00 - 20:00
Czwartek 09:00 - 20:00
Piątek 09:00 - 20:00
Sobota 09:00 - 20:00
Niedziela 09:00 - 18:00

Potrzebujesz informacji?

Skontaktuj się z nami!

020 8681 1651